Nr konta bankowego

opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Nr konta bankowego

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy wnosić do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym,
u Intendenta przedszkola – Pani Beaty Gabriel, lub na rachunek bankowy (dokładnie wyliczona kwota)

Bank PKO BP nr konta 44 1020 4795 0000 9802 0278 2050