Nr konta bankowego

opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Nr konta bankowego

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu należy wnosić
do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym,
na rachunek bankowy (dokładnie wyliczona kwota)


-  za wyżywienie na konto:

Bank PKO BP nr konta 44 1020 4795 0000 9802 0278 2050


- za pobyt na konto:

Bank PKO BP nr konta 67 1020 4795 0000 9102 0278 2076

 

lub w wyjątkowych sytuacjach
u Intendenta przedszkola – Pani Beaty Gabriel.