Procedura elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania odpłatności