Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy