Akcja góra grosza

Akcja góra grosza

Kraina Tuwima |
31/
12
/2014

Nasze przedszkole po raz kolejny wzięło udział w akcji „Góra Grosza”, której organizatorem już czternasty raz jest Towarzystwo Nasz Dom, a patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej.

            Nasi podopieczni wraz z rodzicami aktywnie włączyli się do akcji, która trwała od 25 listopada  do 06 grudnia 2013r.

W holu przedszkola  zawisł plakat zachęcający i informujący Rodziców o akcji koordynowanej przez nauczycielki Joannę Chrzanowską i Marlenę Michałowską. Przed wejściem do szatni został ustawiony wielki słój, do którego zbierane były monety począwszy od 1gr do 5zł.

Przedszkolaki były uświadamiane o tym, że jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej.

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowujących się poza własną rodziną, a jak wiemy NAJWAŻNIEJSZA JEST RODZINA – OD NIEJ WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA.

 

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym nasza "góra grosza" z dnia na dzień powiększała się !!!

 

...