Mikołajki w sp nr 35

Mikołajki w sp nr 35

Kraina Tuwima |
6/
12
/2013

„Mikołajki” – 06.12.2012 r.

 

W dniu 6 grudnia dzieci z grupy V wraz z Panią Edytą Wojtysiak wzięły udział  w imprezie Mikołajkowej, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie.

Głównym punktem świętowania była ceremonia powitania Świętego Mikołaja i oczywiście wręczenie mikołajkowych prezentów. W programie imprezy znalazły się prezentacje artystyczne w wykonaniu zespołu tanecznego Jakubczaki z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, pokaz tańca w wykonaniu Szkoły Tańca SUKCES, Szkoły Tańca IMPACT i Szkoły Tańca Rytmix. Była również  Mikołajkowa Dyskoteka wiele innych świątecznych atrakcji. Przedszkolaki (Filip Wiśniewski, Nadia Wagner, Małgosia Żuk, Ala Węgielnik, Kamila Janiak) wystąpiły w przedstawieniu przygotowanym dla uczestników zabawy, wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, Rodzinnych Domów Dziecka, świetlic środowiskowych, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci oraz podopiecznych Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dzieci witały Świętego Mikołaja, który wręczył im słodkie prezenty. Ponadto podczas zabawy z dziećmi spotkał się także Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

...