Numer konta

Numer konta

Kraina Tuwima |
16/
9
/2013

Numer konta

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy wnosić do 10-ego dnia każdego miesiąca,  u Intendenta  przedszkola – Pani Beaty Gabriel,                   lub na rachunek bankowy (dokładnie wyliczona kwota)

Bank PKO BP   nr konta    44 1020 4795 0000 9802 0278 2050

 

...