Spotkanie dotyczące tematu: gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole

Spotkanie dotyczące tematu: gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole

Elżbieta Kowalska |
7/
3
/2018

07.03.2018r. SPOTKANIE DOTYCZĄCE TEMATU: „GOTOWOŚĆ DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE

W dniu 07.03.2018r. w naszym przedszkolu kolejny raz odbyło się spotkanie z przedstawicielami szczecińskich szkół podstawowych oraz z p. pedagog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w celu omówienia gotowości dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole.

            Podczas spotkania p. Monika Zakrzewska - pedagog z Poradni Pedagogiczno-psychologicznej w Szczecinie szczegółowo wyjaśniła pojęcie gotowości szkolnej,  wymieniła niektóre przejawy zachowań  świadczące o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej. Omówiła poszczególne etapy rozwóju fizycznego, umysłowego i społecznego dzieci 5-6-letnich. Pani pedagog udzieliła kilka rad dotyczące przygotowania dzieci do pójścia do szkoły oraz zaprosiła rodziców na indywidualne spotkania i  warsztaty odbywające się w poradni.

           Przedstawiciele szkół podstawowych (Zespół Szkół Sportowych, SP nr 54 oraz SP nr 46 w Szczecinie) zaprezentowali ofertę swoich szkół, opowiedzieli o realizowanych w placówkach programach, wyjaśnili jakie dokumenty należy złożyć z chwilą zapisywania dzieci do szkoły, a także zapoznali rodziców z harmonogramem rekrutacji.

         Rodzice mieli również możliwość zadawania pytań. Pytania dotyczyły: organizacji pracy w placówkach, żywienia, bezpieczeństwa, możliwości zapisania dzieci spoza rejonu.

...