Żyj z przyrodą w zgodzie

Żyj z przyrodą w zgodzie

Kraina Tuwima |
11/
12
/2013

„Żyj z przyrodą w zgodzie” – 11.12.2013 r.

 

Dnia 11 grudnia  w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody: „Najaktywniejsze Szkolne Koło LOP w woj. zachodniopomorskim w roku szkolnym 2012/2013”, „Kto jest Eko, ten zajdzie daleko” oraz „Żyj  z przyrodą w zgodzie”. Celem organizowanego od 11 lat konkursu "Żyj z Przyrodą w Zgodzie", adresowanego do nauczycieli pracujących w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach, jest przedstawienie kroniki z realizacji  opracowanego i wdrożonego programu wychowania środowiskowego w swoich placówkach. Z naszego przedszkola takie sprawozdanie złożyły panie Agnieszka Bis - Wilczyńska i Edyta Wojtysiak. Praca nauczycielek zdobyła III miejsce w województwie w kategorii „całe przedszkole”. Laureatom konkursu nagrody wręczali: Honorowy prezes Zarządu LOP   w Szczecinie Pan Władysław Krzempek oraz Wiceprezes Pani Danuta Chodyniecka. Gratulujemy !

 

...