Konkurs żyj z przyrodą w zgodzie

Konkurs żyj z przyrodą w zgodzie

Kraina Tuwima |
28/
11
/2014

28.11.2014 r. KONKURS  „ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE”

 

Uroczyste podsumowanie XII edycji konkursu  dla przedszkoli  z województwa zachodniopomorskiego odbyło się 28 listopada w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej „Zielona Klasa LOP”. Komisja konkursowa działała pod przewodnictwem Pani Beaty Niemyjskiej.
Z naszego przedszkola sprawozdanie złożyły przez panie Agnieszka Bis-Wilczyńska i pani Edyta Wojtysiak zajmując  ostatecznie III miejsce.

Komisja konkursowa brała uwagę następujące kryteria:

• Atrakcyjność metod i form pracy z dziećmi i środowiskiem – w tym punkcie brane były pod uwagę ilość konkursów i imprez przyrodniczych w których brali udział/startowali uczniowie oraz tych organizowanych na terenie placówki.

• Zaangażowanie bliższego i dalszego środowiska w inicjatywy i przedsięwzięcia placówki,  w tym współpraca z rodzicami; promocja placówki w mediach; dokształcanie nauczycieli.
• Forma prezentacji sprawozdania.

Gratulujemy !

 

...