Ogólnopolska konferencja - dzień nauczyciela opiekuna przedszkolnego koła lop

Ogólnopolska konferencja - dzień nauczyciela opiekuna przedszkolnego koła lop

Kraina Tuwima |
11/
10
/2014

11.10.2014r. OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA  - DZIEŃ NAUCZYCIELA  OPIEKUNA PRZEDSZKOLNEGO KOŁA  LOP

 

Dnia 11 października w ZCDN w Szczecinie odbyła się ogólnopolska konferencja dla nauczycieli pt. „Znaczenie i ochrona zasobów wodnych w dydaktyce szkolnej – doświadczenia w zakresie kształtowania postaw proekologicznych dzieci i młodzieży” połączona z Dniem Nauczyciela – opiekuna przedszkolnego/szkolnego koła LOP. Z naszego przedszkola w spotkaniu wzięły udział pani Agnieszka Bis- Wilczyska oraz pani Joanna Chrzanowska. Na początku uroczystości wyróżniono nauczycieli za pracę na rzecz ochrony środowiska i edukacji małego dziecka. Z naszego przedszkola wyróżnienie otrzymała pani Agnieszka Bis-Wilczyńska – opiekun koła Ligi Ochrony Przyrody w naszym przedszkolu. Podczas wręczenia dyplomów prezesi Okręgu LOP w Szczecinie pan Zbigniew Kimel i prezes honorowy Władysław Krzempek składali podziękowania, życzyli dalszych sukcesów w pracy zawodowej i na rzecz środowiska.

...