Rekrutacja 2014

Rekrutacja 2014

Kraina Tuwima |
10/
4
/2014

DRODZY RODZICE

W DNIACH

10.04.2014 r. - 16.04.2014 r.

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI ODBĘDZIE SIĘ

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA W FORMIE ZAWARCIA UMOWY CYWILNO – PRAWNEJ Z PRZEDSZKOLEM

ZAPRASZAM DO KANCELARII

W CELU PODPISANIA UMOWY

W W/W TERMINIE W GODZINACH: 9.00-17.00.

 

DYREKTOR  

...