Spotkanie polsko-niemieckie

Spotkanie polsko-niemieckie

Kraina Tuwima |
30/
4
/2014

Pierwsze spotkanie przedszkolaków z Przedszkola Publicznego Nr 72
z dziećmi z Kita Regenbogenhaus w Gartz
w ramach polsko-niemieckiego projektu

„Poznajemy swój język i swoje małe ojczyzny”

 

            W dniu 30.04.2014 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszej placówce  dzieci  z niemieckiego przedszkola wraz z ich nauczycielkami oraz Panią Dyrektor Elke Sengebusch, które przybyły do nas z Gartz. Było to pierwsze z trzech spotkań, które są realizowane w ramach projektu „Poznajemy swój język i swoje małe ojczyzny” [Lernen wir unsere Sprachen und unsere Heimaten kennen]. Projekt został przygotowany przez Gminę Miasto Szczecin i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

Projekt ma na celu organizację trzech wizyt studyjnych w Szczecinie. Poznawanie języka niemieckiego i języka polskiego będzie odbywać się poprzez gry i zabawy oraz realizację indywidualnych i zespołowych zadań praktycznych. Uczestnicy będą poznawać tradycję
i zwyczaje pogranicza. Istotna jest także wymiana doświadczeń nauczycieli wychowania przedszkolnego. Dzieci z Polski i z Niemiec rozwiną podczas tych spotkań kompetencje na wielu płaszczyznach: językowej, społecznej, obywatelskiej.

W projekcie uczestniczy grupa Starszaków „Tralalinki” wraz z ich nauczycielkami, Panią Anią Ogrodnik i Agnieszką Bis-Wilczyńską, oraz nauczycielką języka niemieckiego, Panią Joanną Franek. Naszym niemieckim partnerem są dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkola Kita Regenbogenhaus z Gartz.

Pierwsze spotkanie odbyło się pod hasłem „Poznajemy się” a jego celem była integracja uczestników projektu. Wszystkie działania podjęte podczas pierwszej wizyty służyły wzajemnemu poznaniu się oraz nawiązaniu serdecznych relacji, celem wzmocnienia dobrosąsiedzkich kontaktów.

Goście z Niemiec zawitali do nas o godzinie 9.00. Po miłym powitaniu dzieci zjadły wspólnie śniadanie, podczas którego samodzielnie przygotowywały kanapki w barwach narodowych oraz nazywały produkty w języku  niemieckim i polskim. Po posiłku grupy wzięły udział 
we wspólnych dwujęzycznych zabawach integracyjnych, w przedszkolu oraz na placu zabaw. Po zabawach dzieci z Polski i z Niemiec zaprezentowały pracy plastyczne przedstawiające ciekawe miejsca z ich regionu. Następnie nauczycielki z Polski zapoznały dzieci z legendą
o Gryfie Pomorskim w wersji polsko- i niemieckojęzycznej. Uczestnicy projektu otrzymali
w prezencie maskotki Gryfusia. Przedszkole z Gartz podarowało nam piękną pracę plastyczną przedstawiającą symbol ich miasta - Żurawia. My również wręczyliśmy Pani Dyrektor
Elke Sengebusch plakat ze zdjęciami najbardziej urokliwych miejsc w Szczecinie przygotowany przez dzieci z PP nr 72. Kolejnym zadaniem - niespodzianką było pokolorowanie przez dzieci materiałowej torby z Gryfem oraz flagami Polski i Niemiec. Torby były jednocześnie prezentem dla dzieci. W trakcie spotkania pojawiła się także dziennikarka z radia NDR, która zebrała informacje o spotkaniu rozmawiając
z nauczycielkami i dziećmi, na podstawie których przygotuje audycje o projekcie.

Po wspólnym obiedzie udaliśmy się autokarem na zwiedzanie miasta. Odwiedziliśmy między innymi: Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego, Ratusz Staromiejski. Największe wrażenie na dzieciach z Niemiec zrobiły Wały Chrobrego. Zachwycały się przecudownym widokiem,  w tym przede wszystkim statkami. Po małej wycieczce po Szczecinie udaliśmy się na dziedziniec pod gmach Urzędu Miasta Szczecin, gdzie przybyły także inne przedszkola i szkoły z Polski i Niemiec, które biorą udział w projekcie. Wszyscy uczestnicy zostali serdecznie powitani i pozdrowieni przez Prezydenta Miasta Szczecin, Pana Piotra Krzystka, który tym samym zainaugurował polsko-niemiecki projekt. Pan Prezydent wspomniał,
że spotkanie dzieci odbywa się w ważnym dla Polski momencie - w przeddzień 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Następnie dzieci wypuściły w górę balony
w barwach narodowych Polski i Niemiec. Ten moment został uwieczniony na pamiątkowym zdjęciu wykonanym z lotu ptaka.

Po tak wspaniałym, pełnym wrażeń, ciekawych zajęć i wymiany doświadczeń oraz wiedzy dniu, nasi goście z Gartz udali się autokarem do swojego przedszkola a „Tralilinki”wróciły zadowolone i uśmiechnięte do przedszkola. Spędziły ten dzień niezwykle intensywnie, świetnie się przy tym bawiły, wiele się nauczyły. Jako gospodarze spotkania spisali się na medal. Już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania, podczas którego zeprezentowane będą talenty muzyczne przedszkolaków.

 

...