Spotkanie z funkcjonariuszami policji dla grup 3 i 4 -latków

Spotkanie z funkcjonariuszami policji dla grup 3 i 4 -latków

Kraina Tuwima |
3/
12
/2014

3.12.2014 r. SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI  DLA GRUP 3 i 4 -LATKÓW

Otoczenie w którym żyjemy na co dzień nie zawsze jest bezpieczne. Niestety częstymi ofiarami przestępstw są dzieci. Dlatego należy podejmować wszechstronne działania mające na celu uświadomienie dzieciom o istniejących niebezpieczeństwach. Dziecko powinno mieć ograniczone zaufanie w stosunku do osób nieznajomych, powinno wiedzieć, że nie wszyscy dorośli są dobrzy i nie zawsze mają rację.  Uczmy dzieci mówić NIE w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu !

„Mówię nie - jestem bezpieczny”- pod takim tytułem dzieci 3 oraz 4 - letnie z naszego przedszkola uczestniczyły w prelekcji z Funkcjonariuszami Policji.  Dzieci uważnie słuchały tego co mówiła Pani Policjantka i chętnie odpowiadały na zadawane przez nią pytania. Podczas spotkania dzieci poznały zasady warunkujące własne bezpieczeństwo, zostały wdrożone do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz stosowania zasady ograniczonego zaufania wobec osoby nieznajomej. Udoskonalone zostały również umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu – zgubienie się w tłumie, pożar mieszkania, obrona przed agresywnym psem itp.

Dla wielu przedszkolaków była to pierwsza możliwość bezpośredniej rozmowy
z funkcjonariuszem policji. Dzieci zafascynowane nie tylko mundurem, z zaciekawieniem słuchały, w jaki sposób reagować na trudne sytuacje, które mogą ich spotkać.

Dla dzieci było to niezwykle pouczające spotkanie, będące ciekawym przekazem ważnych informacji i zasad w formie zabawy.

Przedszkolaki już wiedzą, że POLICJA pomaga, uczy i chętnie pojawia się w naszym przedszkolu z ciekawymi zajęciami edukacyjnymi.

 

 

...