Zajęcia otwarte w grupie ii

Zajęcia otwarte w grupie ii

Kraina Tuwima |
27/
3
/2014

Zajęcia otwarte w grupie II – 27.03.2014 r.

 

Dnia 27 marca grupa Słoników w ramach zajęć podsumowujących umiejętności zdobyte w I półroczu roku szkolnego 2013/2014, została zaproszona przez Panią Wiosnę (za pośrednictwem listu) do wspólnych zabaw i zadań. Maluszki bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez Panią Wiosnę. Sumiennie wykonywały polecenia ukryte pod kolorowymi kwiatami rozwieszonymi w sali przedszkolnej. Tym samy Rodzice mogli choć po części zaobserwować, jak ich pociecha funkcjonuje w grupie, a i sami włączali się do pomocy w wykonywaniu określonych czynności. Po wykonaniu wszystkich zadań każdy z przedszkolaków otrzymał od swoich Pań list z Krainy Juliana Tuwima, w którym została zamieszczona krótka informacja o osiągnięciach dziecka w I półroczu.

 

...