Zajęcia otwarte w grupie v

Zajęcia otwarte w grupie v

Kraina Tuwima |
25/
3
/2014

Zajęcia otwarte w grupie V– 25.03.2014 r.

 

Zajęcia otwarte realizowane są w ramach planu współpracy przedszkola z Rodzicami i  Im poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Takie zajęcia pozwalają również na śledzenie postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych, społecznych itp.

W dniu 25 marca w grupie V zostało przeprowadzone zajęcie otwarte pt. „Wiosna dookoła”. Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich pociech podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz posiadanych wiadomości i umiejętności, jak również, w przypadku zajęć plastycznych, towarzyszenia dzieciom w wykonywaniu barwnych prac.  Przedszkolacy z niecierpliwością oczekiwali wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej przed swoim rodzicem lub inną bliska osobą, która w tym dniu odwiedziła przedszkole. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w zajęcia. Dzieci zaprezentowały swoje zdobyte umiejętności w śpiewie, recytacji oraz zabawach. Zajęcia wzbudziły wiele pozytywnych emocji zarówno u dzieci jak i rodziców.

 

...