Eco generator w grupie viii.

Eco generator w grupie viii.

Kraina Tuwima |
28/
9
/2015

28.09.2015 r. ECO GENERATOR w grupie VIII

Dnia 28 września dzieci z grupy VIII „Wielorybki” wzięły udział w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych o tematyce ekologicznej. Organizatorem spotkania był Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z. o. o. w Szczecinie, organizator kampanii towarzyszącej projektowi budowy EcoGeneratora – instalacji do odzysku energii z odpadów. Przedszkolaki powitały na zajęciach postać wykonaną z odpadów – Odpadka, który wprowadził je w świat recyklingu.  Dzieci mały możliwość samodzielnie oczyścić swoją salę z odpadów, wrzucając je do odpowiednich pojemników.  Podczas zajęć starszaki umocniły również zasadę wzajemnej pomocy i współpracy, podczas wspólnego układania obrazków z pociętych kawałków. Celem zajęć było  kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych związanych z gospodarką odpadami oraz wrażliwości na ochronę środowiska naturalnego. Zajęcia prowadzone były  w oparciu  o autorski Program Edukacji Ekologicznej - zgodny 
z podstawą programową  Ministerstwa Edukacji Narodowej dla poszczególnych poziomów kształcenia. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał książeczki edukacyjne, nawiązujące
do przeprowadzonych zajęć.

Wielorybki uważnie słuchały i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Dziękujemy!

...