Koncert instrumenty muzyczne

Koncert instrumenty muzyczne

Kraina Tuwima |
4/
3
/2015

04.03.2015r., 06.03.2015 r. UDZIAŁ W KONCERCIE MUZYCZNYM  PT.: „INSTRUMENTY MUZYCZNE”

            W dniach  4 i 6 marca dzieci z grupy I, III, VI, VII i VIII, na zaproszenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  1 st. im. prof. Marka Jasińskiego, wzięły udział  w koncercie muzycznym pt.: „Instrumenty muzyczne”. Podczas koncertu dzieci zapoznały się z wyglądem i brzmieniem wybranych instrumentów muzycznych. Dla małych artystów,  koncert stworzył szansę zdobycia doświadczenia w publicznych prezentacjach.  Uczniowie szkoły wykonywali  utwory między innymi na: skrzypcach, fortepianie, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, akordeonie, saksofonie, trąbce … Dla przedszkolaków udział w koncercie dał  możliwość zetknięcia się z  dobrze pojętą kulturą, w estetyce dostosowanej  do możliwości młodych odbiorców. Była to doskonała lekcja muzyki, która jak wiemy jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka.

 

...