Rekrutacja 2015

Rekrutacja 2015

Kraina Tuwima |
26/
4
/2015

Informacja o naborze uzupełniającym

do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Rodzice,

 

  • Nabór uzupełniający przeznaczony jest dla kandydatów, których sytuacja z różnych przyczyn nie została rozwiązana w rekrutacji podstawowej.

 

  • Na tym etapie rekrutacja nie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

 

  • Rodzice wypełnią  nowy wniosek wyłącznie w formie papierowej, który mogą pobrać w każdej placówce dysponującej wolnymi miejscami i wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria rekrutacji składają w tej placówce.

 

  • Jeżeli dziecko brało udział we wcześniejszej rekrutacji, można posłużyć się kserokopią dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacji, złożonych w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, które można pobrać z tej placówki.

 

  •  Oryginały złożone w procesie rekrutacji podstawowej pozostają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, w której dziecko nie otrzymało miejsca.

 

Ważne daty:

 

Do dnia 29.05.2015r. – składanie wniosków na wolne miejsca do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

 

08.06.2015r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

08.06.2015r. – 11.06.2015r.– potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (zawarcie umowy cywilno – prawnej).

 

12.06.2015r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Informacja o dodatkowych miejscach

 

Oprócz wykazanych na stronie naboru wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostaną utworzone dodatkowe miejsca dla dzieci 3-4- letnich w następujących placówkach:

 

1.    Przedszkole Publiczne Nr 30, ul Piotra Skargi 18 zostaną uruchomione 2 nowe oddziały –40 miejsc.

1.    Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Emilii Plater 20 – 25 miejsc

...