Spotkanie ze strażakiem w przedszkolu

Spotkanie ze strażakiem w przedszkolu

Kraina Tuwima |
10/
2
/2015

10.02.2015 r. SPOTKANIE ZE  STRAŻAKIEM W PRZEDSZKOLU

 

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym życiu  na każdym etapie edukacji dzieci. Jednak warto zwrócić uwagę na kształcenie praktycznych umiejętności, które dziecko mogłoby wykorzystać w chwili zagrożenia życia swojego lub innych osób.

W celu podniesienia  wiedzy oraz umiejętności dzieci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w naszym przedszkolu realizujemy szereg  zajęć  i  pogadanek na temat rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji oraz zachowania się w razie pożaru. Podsumowaniem tych działań było spotkanie ze Strażakiem, które odbyło się 10 lutego.

Spotkanie  było  doskonałą  okazją do bliższego poznania zawodu strażaka i niebezpieczeństw z nim związanych. Pan Strażak bardzo chętnie odpowiadał na pytania dzieci, ale także przekazał wiele cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przypomniał  przedszkolakom, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas zabaw zimowych, zaprezentował sprzęt, z którego na co dzień korzystają strażacy w swojej pracy. Przygotował również zagadki związane z pracą strażaka i „mini test” wiedzy na temat zachowania się w sytuacji zagrażającej życiu. Po spotkaniu każdy przedszkolak  wyszedł bogatszy o nowe doświadczenia i wiedzę.

 

...