Pasowanie na przedszkolaka w gr. Iv

Pasowanie na przedszkolaka w gr. Iv

Kraina Tuwima |
26/
10
/2016

26.X.10.2016 r. PASOWANIE NA FIGIELKA

Średniacy z naszego przedszkola mają już za sobą uroczystość, jaką było „Pasowanie na Średniaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci. Podczas uroczystości dzieci z grupy IV „Figielki” zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas pobytu w przedszkolu. Śpiewały, tańczyły, recytowały wiersze. Po występach „Figielki” złożyły uroczystą przysięgę, a ogromnym ołówkiem dokonał się akt pasowania. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom i książeczkę. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń.

...