Rozstrzygnięcie konkursu zaczarowana choinka

Rozstrzygnięcie konkursu zaczarowana choinka

Kraina Tuwima |
30/
12
/2016

30.12.2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „ZACZAROWANIA CHOINKA”

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku. Wprowadzając w nastrój tego magicznego czasu w naszym Przedszkolu zorganizowano konkurs plastyczny

pt.: „Zaczarowana Choinka”.

Celem konkurs było:

- przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną z Bożym Narodzeniem,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- zachęcanie do wspólnej pracy rodzice-dziecko.

Ze względu na to, że na konkurs wykonanych zostało wiele pięknych choinek , Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie. Komisja brała pod uwagę pomysł, technikę i materiały wykorzystane w pracy. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się wyróżnić następujące prace następujących dzieci:

1. Aleksandra Lickiewicz, gr. VI (Dyzie)

2. Lila Makarewicz, gr. VII (Wielorybki)

3. Michał Sobczak, gr. II ( Słowiki)

Prace wymienionych powyżej przedszkolaków zostały wysłane na dalsze eliminacje konkursu „Zaczarowana Choinka” do głównego organizatora konkursu - Przedszkola Publicznego

nr 29 „Mali Odkrywcy”. Prace konkursowe były ocenione przez powołaną przez Panią Dyrektor grupę nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 29.

Mamy zaszczyt poinformować, że I miejsce w niniejszym konkursie otrzymał nasz przedszkolak - Aleksandra Lickiewicz, natomiast praca Michała Sobczaka została wyróżniona. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy oraz gratulujemy pomysłowości i talentu. Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy na udział w kolejnych konkursach.

...