Szkolenie medyczne bezpieczny przedszkolak

Szkolenie medyczne bezpieczny przedszkolak

Kraina Tuwima |
21/
4
/2016

20-21.04.2016 r. SZKOLENIE MEDYCZNE „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

 

W dniach 20 i 21 kwietnia  odbyło się spotkanie ratowników medycznych z 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich z przedszkolakami. To było nie tylko bardzo miłe, ale przede wszystkim bardzo ważne spotkanie, w którym udział wzięły wszystkie dzieci z  grup od IV do VIII. Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanych  Ratowników Medycznych  było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dzieci zdobyły niezbędną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jednym z najciekawszych dla przedszkolaków a zarazem ważnym punktem warsztatów były praktyczne ćwiczenia na fantomie. Dzieci najpierw przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratowników, a następnie według wskazówek próbowały naśladować sztuczne oddychanie i masaż serca. Przedszkolaki dowiedziały się jak ważne jest natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy. Wykazały się znajomością  numerów alarmowych  i uczyły się jakie  informacje należy podać wzywając pomoc. Ratownicy  zwrócili także uwagę, aby dzieci podczas jazdy rowerem i innych podobnych aktywności zawsze miały odpowiednie zabezpieczenie głowy i kończyn (czyli na głowie obowiązkowo kask, a na kolanach i łokciach – ochraniacze). Podczas spotkania dzieci miały okazję obejrzeć samochód ratowników i znajdujący się w nim sprzęt medyczny.  Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym i że nasi wychowankowie już nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku i będą wiedzieli jak mogą pomóc. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia. 

 

 

...