Zajęcia otwarte w grupie iii

Zajęcia otwarte w grupie iii

Kraina Tuwima |
7/
4
/2016

 07.04.2016 r. ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPIE III

„Mędrek i Śmiałek – wiosenne tarapaty”, to temat zajęć, na które zostali zaproszeni rodzice „Słowików”. Przedszkolaki po raz kolejny zmagały się z wieloma problemami. Tym razem po to, by w krainie bohaterów spotkania zawitała wiosna. W  pierwszym zadaniu Maluchy wykazały się umiejętnością rozpoznawania kolorów, przeliczania w zakresie 6  i porównywania.  W kolejnym, uczestnicy zajęć podjęli próbę rywalizacji i udowodnili, że mają doskonałą orientację oraz spostrzegawczość.  Zadanie trzecie potwierdziło, że Słowiki potrafią porównywać długości przedmiotów i używać zwrotów: dłuższy, krótszy.  Następnie Przedszkolaki wraz z rodzicami wsłuchiwały się  w treść opowiadania i wzbogacały je grą na instrumentach. Okazało się, że doskonale skupiają uwagę, a muzykowanie sprawia im ogromną radość.  Spotkanie zakończyło się działaniem plastycznym. Dzieci wspierane przez swoich rodziców wykonały  bociany przy użyciu m.in.  płatków kosmetycznych i drucików kreatywnych. Kreatywność i chęć działania Przedszkolaków zaskoczyła dorosłych, którzy mieli okazję przekonać się jak wiele wiadomości i umiejętności posiadają ich pociechy.

...