Zajęcia otwarte z rodzicami w grupie iv

Zajęcia otwarte z rodzicami w grupie iv

Kraina Tuwima |
12/
12
/2016

12.12.2016 r. ZAJĘCIA OTWARTE Z RODZICAMI W GRUPIE IV

Zajęcia otwarte dla rodziców są jedną z ważniejszych form współpracy z rodzicami. Dzięki takim zajęciom rodzic może obserwować swoje dziecko na tle grupy rówieśniczej. Są również doskonałym uzupełnieniem informacji o pracy nauczyciela. Rodzice mogą w atrakcyjny sposób poznać metody pracy z dziećmi. Dzięki takiej formie współpracy łatwiej nawiązać serdeczne i przyjazne relacje z rodzicami przedszkolaków. W czasie organizowania zajęć otwartych należy pamiętać, aby rodzice nie byli tylko biernymi obserwatorami, ale aktywnymi uczestnikami. Takie zajęcia wymagają od nauczyciela ogromnego nakładu pracy, ale dzięki przemyślanym tematom, celom jakie zamierza osiągnąć i atrakcyjnym formom, stają się świetną zabawą dla rodziców i dzieci. Dzięki dobrej organizacji rodzice chętnie uczestniczą w tej formie współpracy, a nawet oferują pomoc w organizacji zajęć w przyszłości. W dniu 12 grudnia w naszym przedszkolu, w grupie IV „Figielki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt.: „Poznajemy świąteczne zwyczaje innych krajów”. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi bawili się wyśmienicie. Na koniec rodzice wspólnie z przedszkolakami wykonywali ozdoby świąteczne. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a ozdoby niepowtarzalnie piękne.

...