Dzień pluszowego misia w grupie x

Dzień pluszowego misia w grupie x

Kraina Tuwima |
23/
11
/2017

24.11.2017r. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada 2017r. Pluszowy Miś obchodził 115 urodziny. Z tej okazji grupa „Cudaczków” dzień wcześniej (24.11.2017r.) urządziła Misiowe Święto. Tego dnia wszystkie dzieci przyprowadziły do przedszkola swoje pluszowe misie- zarówno te małe, jak i te całkiem duże. Od samego rana zapewniono wszystkim gościom ogrom atrakcji. Zaczynając od poznania historii pluszowego misia oraz wiersza Cz. Janczarskiego „Naprawimy Misia”, po odczytaniu, którego dzieci zgodnie ustaliły, że o wszystkie zabawki należy dbać i je szanować. Kontynuując wszelkimi zabawami ruchowymi, tanecznymi i naśladowczymi, aby rozruszać „Cudaczki” i ich misiaczki. Kończąc świętowanie na zabawie w rozpoznawanie znanych misiów. Zwieńczeniem zabawy była zbiorowa praca plastyczna. Dzieci wspólnymi siłami stworzyły „Cudaczkowego Misia” używając przy tym wielu różnych materiałów plastycznych.
            Każde dziecko otrzymało Dyplom Przyjaciela Pluszowego Misia, na który całkowicie zasłużyli, biorąc aktywie udział we wszystkich zabawach z misiami.

 

  

...