Listopadowy konkurs jestem polakiem

Listopadowy konkurs jestem polakiem

Kraina Tuwima |
29/
11
/2017

LISTOPADOWY KONKURS  „JESTEM POLAKIEM”

W listopadzie, w naszym przedszkolu, został zorganizowany konkurs plastyczny „Jestem Polakiem”. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Konkurs był przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych. Łącznie z obu placówek dostarczono 6 prac plastycznych. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie, otrzymały  nagrody. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach, organizowanych przez nasze przedszkole.

 

...