Międzyprzedszkolny przegląd piosenki niemieckojęzycznej

Międzyprzedszkolny przegląd piosenki niemieckojęzycznej

Elżbieta Kowalska |
11/
6
/2018

12.06.2018r. MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ

Dnia 12. czerwca w naszym Przedszkolu odbyła się kolejna edycja Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Niemieckojęzycznej pt.: „Kinderliederfestival”. W imprezie wzięły udział dzieci z następujących placówek: Przedszkola Publicznego nr 18, 33, 64, 72, 80 oraz grupa „0” ze Szkoły Podstawowej nr 46. Każda z reprezentacji wykonała wybrany utwór muzyczny z repertuaru dziecięcego w języku niemieckim. Między występami uczestnicy przeglądu wzięli udział w konkursach oraz zabawach ruchowo-muzycznych utrwalających materiał leksykalny w języku niemieckim m.in. z zakresu nazw zwierząt, kolorów czy liczebników. W zabawy włączyli się również nauczyciele języka niemieckiego z poszczególnych placówek. Przegląd wsparł Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, Cornelia Pieper, a imprezę prowadzili: Ewelina Nagalska- nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz Emil Słowicki- nauczyciel języka niemieckiego.

Dziękujemy Radzie Rodziców naszego przedszkola za ufundowanie nagród i dyplomów.

...