Powitanie pani zimy grupa x

Powitanie pani zimy grupa x

Kraina Tuwima |
19/
12
/2017

20.12.2017r. POWITANIE PANI ZIMY GRUPA X
Dnia 20 grudnia grupa X ,, Cudaczki”, miała na zajęciach niezwykłego gościa: ,, Panią Zimę”. Dzieci były bardzo ciekawe skąd przybył do nich ten wyjątkowy gość i co będą z nim robić. Pani Zima zaprosiła wszystkie Cudaki do wspólnej zabawy. Radości nie było końca przedszkolaki na samym początku brały udział w pogadance z gościem, dowiedziały się  o  nadejściu nowej pory roku: zimy. Następnie odbył się taniec z Panią Zimą. Wszyscy wspólnie śpiewali zimowe piosenki. W ciszy rozwiązywali zagadki i wykonywali zadania  stawiane przez Panią Zimę : toczyli śniegowe kule, rzucali śnieżkami itp. Na samym końcu dzieci pożegnały swojego gościa i wraz z nauczycielką wybrały się do Parku Kasprowicza w poszukiwaniu oznak zimy. Ostatnim zadaniem przedszkolaków w tym dniu, było wykonanie pracy plastycznej pt: Zimowa Choinka”.

...