Projekt mój pierwszy dzienniczek

Projekt mój pierwszy dzienniczek

Kraina Tuwima |
19/
6
/2017

20.06.2017 r. PROJEKT MÓJ PIERWSZY DZIENNICZEK

W dniu 20 czerwca przedszkolaki z grupy IX „Wietrzyki” wzięły udział w projekcie pt.: „Mój pierwszy dzienniczek”, czyli polonez na Jasnych Błoniach.  Tego dnia dzieci ubrane w odświętne stroje wyruszyły do Urzędu Miasta, by wspólnie z kolegami z innych szczecińskich przedszkoli zaprezentować  poloneza i tym samym pożegnać rok szkolny 2016/2017. Taneczne umiejętności dzieci podziwiał Prezydent Miasta Krzysztof Soska, przedstawiciele Kuratorium i Wydziału Oświaty. Każdy przedszkolak otrzymał dzienniczek szkolny z rąk Pana Prezydenta, z życzeniami  dalszych sukcesów  w szkole.

...