Projekt poznajemy miasta w grupie viii wielorybki

Projekt poznajemy miasta w grupie viii wielorybki

Elżbieta Kowalska |
29/
3
/2018

MARZEC 2018 - PROJEKT „POZNAJEMY MIASTA” W GRUPIE VIII „WIELORYBKI”

            Wiek przedszkolny charakteryzuje się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju dziecka i jest najlepszym okresem do wprowadzenia elementów edukacji narodowej, która powinna być kontynuowana w późniejszej nauce. Dzieci wychowane w potrzebie kontaktu z kulturą i sztuka w okresie dojrzałym będą potrafiły zachować własną tożsamość, szanować ją i pielęgnować, a poprzez własny rozwój wzbogacać i przekazywać następnym pokoleniom. Dlatego też, w marcu w grupie VIII realizowany był projekt pt.: „Poznajemy miasta”. Podczas trwania projektu dzieci poznały największe miasta w Polsce, takie jak:

- Szczecin,

- Poznań,

- Warszawa,

- Wrocław,

- Kraków,

- Gdańsk,

- Zakopane.

            Projekt ten był realizowany w ciągu całego miesiąca. Jego tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Przygotowałyśmy dużo zdjęć, widokówek, folderów mówiących o wymienionych miastach. Dodatkową pomocą były pamiątki, mapy, ilustracje oraz książki  przyniesione przez dzieci. Szereg różnorodnych zajęć przybliżył dzieciom piękno naszego kraju.Dzieci pracowały zmapą, wskazywaliśmy położenieomawianych miast na mapie Polski, mierzyliśmy odległościmiędzy nimi. Omówiliśmy również cóż ciekawegomożna w tych miastachzobaczyć. Podczas prowadzonych zajęć dzieci dowiedziały się skąd wzięły się poznańskie koziołki, gdzie spotkamy Naptuna, Syrenkę czy Smoka Wawelskiego. Przedszkolaki miały okazję zapoznać się z tradycjami różnych regionów. Oglądały tradycyjny strój góralski, słuchały góralskiej muzyki oraz wymieniały ich tradycyjne potrawy. Dodatkową umiejętnością nabytą podczas zajęć było czytanie mapy. Dzieci potrafią wskazać na mapie góry, morze oraz największe rzeki. Prace plastyczne były dopełnieniem i zwieńczeniem zajęć oraz doskonałym sposobem utrwalenia wiedzy na temat omawianego miasta.

            Dzięki realizacji tego projektu dzieci zdobyły nie tylko nowe doświadczenia, umiejętności ale udało się je zainteresować najbliższym środowiskiem i rozwijać ich tożsamość lokalna i narodową.

...