Pstryczki poznają zasady segregacji śmieci

Pstryczki poznają zasady segregacji śmieci

Elżbieta Kowalska |
17/
4
/2018

18.04.2018r. „PSTRYCZKI” POZNAJĄ ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI

W środę 18.04.2018 r., ktoś strasznie nabałaganił w sali „Pstryczków”. Zadaniem dzieci było uporządkowanie odpadów do zielonych, żółtych i niebieskich worków według własnej intuicji. W następnym etapie zajęć, przedszkolaki poznały znaczenie słów segregacja i recykling oraz poszerzyły świadomość konieczności dbania o środowisko. Po ciekawej debacie „Pstryczki” poznały zasady segregacji śmieci, dzięki czemu wspólnie mogły sprawdzić prawidłowość wykonania pierwszego zadania. Okazało się, że niektóre z odpadów trafiły do nieprawidłowych worków, a przeprowadzone zajęcia pozwoliły na wnikliwą weryfikację ćwiczenia przez dzieci. Odtąd odpady znalazły się w odpowiednich miejscach, a Pstryczki udoskonaliły swoje umiejętności.

...