Spotkanie z policjantami grupa xii i xiii

Spotkanie z policjantami grupa xii i xiii

Elżbieta Kowalska |
21/
2
/2018

22.02.2018r. SPOTKANIE Z POLICJANTAMI GRUPA XII i XIII

22 lutego 2018 r. dzieci z grupy XII i XIII wzięły udział w spotkaniu z policjantami z Komisariatu Policji Niebuszewo. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Przedszkolaki mogły też zobaczyć, jak wygląda strój policjanta, w tym policyjny kask i kamizelkę kuloodporną. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panom policjantom podziękowanie.

...