Spotkanie z przedstawicielami szczecińskich szkół

Spotkanie z przedstawicielami szczecińskich szkół

Kraina Tuwima |
5/
4
/2017

06.04.2017 r. SPOTKANIE  Z  PRZEDSTAWICIELAMI  SZCZECIŃSKICH  SZKÓŁ

            W dniu 6 kwietnia  w naszym przedszkolu, dla rodziców dzieci 5 i 6 – letnich, odbyło się spotkanie, w którym wzięła udział pani pedagog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Nr 1 w Szczecinie oraz przedstawiciele  szczecińskich szkół podstawowych. Tematem spotkania była „Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”. Podczas spotkania pani Monika Zakrzewska- pedagog z Poradni, szczegółowo wyjaśniła pojęcie  gotowości szkolnej,  wymieniła przejawy zachowań  świadczące o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej. Omówiła poszczególne etapy rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego dzieci 5-6-letnich. Pani pedagog udzieliła także kilku rad, dotyczących przygotowania dzieci do pójścia do szkoły oraz zaprosiła rodziców na indywidualne spotkania i  warsztaty odbywające się w poradni. Następnie głos zabrali pozostali, zaproszeni na spotkanie goście. Przedstawiciele szkół podstawowych (Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Sportowych oraz Szkoła Podstawowa Nr 46 w Szczecinie) zaprezentowali ofertę swoich szkół, opowiedzieli  o realizowanych w placówkach programach, wyjaśnili jakie dokumenty należy złożyć z chwilą zapisywania dzieci do szkoły, a także zapoznali rodziców z harmonogramem rekrutacji.

              Rodzice mieli również możliwość zadawania pytań. Pytania dotyczyły: organizacji pracy w placówkach, żywienia, bezpieczeństwa, możliwości zapisania dzieci spoza rejonu.

 

...