Spotkanie z sędzią anną marią wesołowską

Spotkanie z sędzią anną marią wesołowską

Kraina Tuwima |
5/
4
/2017

06.04.2017 r. SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

Dnia 6 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć w naszym przedszkolu znaną z telewizyjnego ekranu sędzię Annę Marię Wesołowską.  Podczas spotkania z gościem przedszkolaki z grupy VIII i IX oraz dzieci z PP Nr 30 i PP Nr 31 przypomniały sobie, że bicie kolegi, szczypanie, ciągnięcie za włosy, popychanie, zabieranie i niszczenie zabawek to nie są właściwe zachowania. Dowiedziały się, że dorosłych, którzy tak postępują nazywa się przestępcami oraz, że za każde przestępstwo grozi kara. Pani sędzia przypomniała dzieciom zasadę: „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”.  Następnie wspólnie z gościem przedszkolaki przytoczyły szereg okoliczności zagrażających  ich bezpieczeństwu, dowiedziały się jak radzić sobie w takich sytuacjach i do kogo zwrócić się o pomoc. Spotkanie miało na celu  szeroko rozumianą profilaktykę kształtującą poczucie własnej wartości u każdego dziecka.

...