Świąteczne popołudnia w grupie viii

Świąteczne popołudnia w grupie viii

Kraina Tuwima |
28/
12
/2017

GRUDZIEŃ 2017 r.  ŚWIĄTECZNE POPOŁUDNIA W GRUPIE VIII

         Czytanie bajek dzieciom w przedszkolu jest zupełnie zwyczajną, codzienną czynnością. Można jednak zrobić coś więcej dla zapewnienia kontaktu z książką i wyrobienia nawyku czytania dla przyjemności już od najmłodszych lat. Dlatego też, w grupie VIII „Wielorybki” zorganizowano cykl spotkań pt.: „Świąteczne Popołudnie”, podczas którego rodzice oraz rodzeństwo naszych przedszkolaków przeczytało wybrane przez nich bajki.

            Poza wartościami edukacyjnymi i wychowawczymi wynikającymi z zapoznawania dzieci z literaturą, spotkania z Rodzicami na terenie przedszkola były także elementem integracji obydwu środowisk, dużym przeżyciem dla dzieci i wzmocnieniem ich samooceny. Dziękujemy Rodzicom biorącym udział w akcji oraz wszystkim tym, którzy wsparli naszą inicjatywę swoją obecnością za poświęcony czas.

...