Wyjście do Muzeum Narodowego – grupa VII Tralaliinki

Wyjście do Muzeum Narodowego – grupa VII Tralaliinki

Elżbieta Kowalska |
21/
5
/2018

22.05.2018r. WYJŚCIE DO MUZEUM NARODOWEGO – GRUPA VII „TRALALIINKI”

Lekcja muzealna to atrakcyjna propozycja aktywnego zwiedzania zarówno stałych jak i czasowych ekspozycji Dlatego dzieci z grupy VII „Tralalinki” 22.05. wzięły udział w nowym programie edukacyjnym w oparciu o wystawę „Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie".

Zamiast tradycyjnego oprowadzania, edukatorzy muzealni zaproponowali przedszkolakom wspólną, kreatywną zabawę oraz opowieści o najciekawszych eksponatach. Specjalnie przygotowane zagadki i zadania pobudziły wyobraźnię uczestników zajęć oraz zachęciło ich do wyrażania własnych opinii na temat zgromadzonych na wystawie dzieł sztuki i dokonania ich oceny.

Zajęcia, w których uczestniczyły 6-latki pt.: „Tajemnice obrazów” objęły twórcze i interaktywne zwiedzanie kolekcji obrazów, której motywem przewodnim było zgromadzenie informacji dotyczących klasyfikacji obrazów ze względu na ich rodzaj oraz próba odpowiedzi na pytanie czym jest kolekcja sztuki i w jakim celu gromadzone są obrazy w muzeach. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się również z pojęciami: pejzaż, portret, martwa natura, scena rodzajowa, abstrakcja. Mieli także okazję do wykazania się zdolnościami artystycznymi w zakresie plastyczno-technicznym.

Tralalinki z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach muzealnych. Chętnie słuchały opowiadań prowadzącego, zadawały wiele pytań i udzielały mądrych odpowiedzi. Ta wizyta z pewnością wzbogaciła wiadomości przedszkolaków.

 

...