Zajęcia otwarte z rodzicami grupa viii wielorybki

Zajęcia otwarte z rodzicami grupa viii wielorybki

Elżbieta Kowalska |
20/
3
/2018

21.03.2018r. ZAJĘCIA OTWARTE Z RODZICAMI GRUPA VIII „WIELORYBKI”

            W dniu 21.03.2018 w grupie VIII „Wielorybki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Zajęcia otwarte to jedna z form z współpracy przedszkola z rodzicami, w czasie której mają okazję do zapoznania się m.in. ze sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy już potrafią.

            W tym dniu Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały swoich rodziców, a podczas  zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Tematem przewodnim był 1-szy Dzień Wiosny. Dzieci wraz z rodzicami wzięli udział w „Wiosennym Quizie”. Wielorybki podzielone na cztery grupy musiały odpowiedzieć na kilka pytań oraz wykonać szereg trudnych zadań. Zadaniem rodziców było ocenianie oraz przyznawanie punktów za poprawne odpowiedzi. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy quizu wykonali filcowe, wiosenne ozdoby.

            W czasie zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie.

 

 

 

...