"Wietrzyki" i "Cudaczki"

AKCJA „KARMNIK DLA PRZEDSZKOLAKÓW”

Elżbieta Kowalska |
23/
11
/2018

Treści przyrodnicze w wychowaniu przedszkolnym mają ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci. Ciekawie przekazane informacje dotyczące natury oraz jej ochrony na długo zostają w pamięci naszych najmłodszych i jednocześnie uczą ich odpowiedzialności za swoje postępowanie. Z tego też powodu dnia 23 listopada nasze przedszkole odwiedzili niezwykli goście – leśnicy  miejscy z Zakładu Usług Komunalnych. Opowiedzieli dzieciom z grupy IX i X o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. Z powodu zbliżającej się zimy leśnicy sprezentowali placówce karmniki dla ptaków, które zostały zamontowane przez pracowników lasów miejskich na placu zabaw przy ul. Felczaka i przy wejściu do budynku przy ul. Monte Cassino.

...