"Ptaszki" i "Cudaczki"

"Goście z różnych stron Europy"

Elżbieta Kowalska |
21/
9
/2018

W dniu 21 września "Ptaszki" oraz "Cudaczki" urządziły wspaniałą biesiadę pod hasłem "Goście z różnych stron Europy". Z samego rana na wszystkie dzieci czekały dwie niespodzianki!!! W swoich salach znalazły tajemnicze listy przysłane na adres przedszkola. Napisali je goście z Finlandii oraz Dani. Dzieciaki z ogromnym zainteresowaniem słuchały opowieści o tych pięknych krajach z północnej Europy, w których opisane zostały tradycje, dania, stroje oraz wiele innych ciekawostek. Jedną z najważniejszych informacji opisanych w listach było to, że również w Finlandii oraz Danii wszyscy duzi i mali szykują się na przyjście kolejnej pory roku jaką jest Jesień. Tajemniczy goście zachęcili dzieci do wspaniałej zabawy z okazji jej nadejścia oraz spaceru w poszukiwaniu jesiennych darów.       

...