"Wietrzyki"

I znów będą śpiewały ryby w Jeziorze Głębokim...

Elżbieta Kowalska |
10/
10
/2018

Dzięki „Eko-przedszkolakom” z grupy IX „Wietrzyki”, ryby znów zaśpiewały w Jeziorze Głębokim. To już dziesiąta, coroczna, wielka edukacyjna zabawa dla dzieci i przyrody. Blisko 400 szczecińskich i polickich przedszkolaków przyczyniło się do biologicznej regeneracji Jeziora Głębokie. Temu symbolicznemu happeningowi towarzyszyło sprzątanie dna akwenu przez płetwonurków, gry, konkursy i zabawy edukacyjne, stoiska tematyczne, pokazy ratownictwa wodnego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, stoiska informacyjne Straży Rybackiej, Polskiego Związku Wędkarskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 10 października każde z uczestniczących w wydarzeniu dzieci wpuściło do wody małego lina,  uprzednio nadając mu imię, co zostało potwierdzone okazjonalnym dyplomem. Bogaty program imprezy z pewnością podniósł świadomość ekologiczną dzieci i przyczynił się do kształtowania zachowań proekologicznych oraz zamiłowania do środowiska naturalnego.

 

...