"Słowiki"

Pasowanie na Przedszkolaka

Elżbieta Kowalska |
8/
11
/2018

8 listopada nasze dzielne maluszki wystąpiły po raz pierwszy przed swoimi rodzicami, zaprezentowały program artystyczny złożony z piosenek, tańców i wierszyków. Nie zabrakło akcentów patriotycznych, wzruszeń i aplauzu publiczności. Dzieci i Rodzice złożyli uroczyste przyrzeczenie i teraz już oficjalnie jesteśmy społecznością Krainy Juliana Tuwima. Gratulujemy!

 

...