Wszystkie grupy

Poznajemy Afryke

Elżbieta Kowalska |
23/
11
/2018

Listopad w naszej placówce jest miesiącem, w którym poznajemy kolejny kontynent- Afrykę. Podczas tygodnia 19.11-23.11.18r.  przeznaczonego na poznanie drugiego pod względem wielkości kontynentu, przedszkolaki dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat Czarnego Lądu, jego mieszkańców, ich kultury, zwyczajów oraz występujących tam zwierząt. Podczas zajęć oglądały ilustracje przedstawiające tradycyjny strój męski i kobiecy, wysłuchały wiersza Juliana Tuwima pt.: „Bambo” oraz obejrzały film edukacyjny przedstawiający życie w afrykańskiej wiosce. W ciągu całego tygodnia dzieci miały okazję podziwiać gazetki dotyczące Afryki umieszczone w sali gimnastycznej oraz w szatni dzieci.

 

...