"Dyzie"

Spotkanie z Funkcjonariuszką Straży Miejskiej

Elżbieta Kowalska |
17/
5
/2019

Dnia 17.05.2019r. grupa VI Dyzie wzięła udział w prelekcji pt.: „112 numer alarmowy" zorganizowanej przez Straż Miejską. Podczas zajęć dzieci uczyły się właściwych postaw względem sytuacji zagrażających ich życiu i życiu innych ludzi. Wdrażano do odpowiednich zachowań i przedstawiano scenki sytuacyjne, które były wnikliwie analizowane. Dzieci przyswoiły także numer alarmowy i poznały sytuacje, kiedy należy go używać oraz jak reagować w danej chwili. Była to bardzo cenna lekcja.

...