"Wielorybki"

Spotkanie z Funkcjonariuszką Straży Miejskiej

Elżbieta Kowalska |
17/
5
/2019

Dnia 17 maja grupę VIII odwiedziła Pani ze Straży Miejskiej. Tematem spotkania była: „Pierwsza Pomoc”. W tym dniu dzieci przypomniały sobie, co należy zrobić gdy ktoś z naszego otoczenia będzie potrzebował pierwszej pomocy, jakich numerów alarmowych użyć oraz jak zachować się w takiej sytuacji. Pani potrafiła odpowiedzieć na każde zadane pytanie przez dzieci, a one z kolei z dużym zainteresowaniem słuchały, oraz z chęcią ćwiczyły na przygotowanym fantomie.

...