"Wielorybki"

Spotkanie z Funkcjonariuszką Straży MIejskiej

Elżbieta Kowalska |
26/
3
/2019

We wtorek 26 marca grupę „Wielorybki” odwiedziła  funkcjonariuszka Straży Miejskiej. Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć wśród przedszkolaków w celu utrwalenia i poszerzenia  ich wiedzy na temat jak być ekologicznym. Dzieci zrozumiały, że niewielkie,  ale regularne działania w skali globalnej nabierają wielkiego znaczenia. Chętnie formułowały, lub wyrażały znane im, podstawowe zasady ekologii, zrozumiały, że dbanie o środowisko to obowiązek każdego z nas. Na zakończenie dzieci otrzymały pieczątki od prowadzącej spotkanie funkcjonariuszki.

...