"Pstryczki" i "Tralalinki"

"W krainie lodowych zabaw"

Elżbieta Kowalska |
7/
2
/2019

Dzieci z grupy „Pstryczki” i „Tralalinki” w drugim tygodniu ferii zgłębiały tajniki wody oraz lodu. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im na poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości. Mali badacze okazali się wielkimi znawcami nauki, którzy obserwację szybko zamienili w trafne spostrzeżenia. Tym razem nie malowaliśmy farbami, ale zabarwionym lodem, było to ciekawe doświadczenie, któremu towarzyszyło wiele radości. Nie zabrakło również czasu na zimowe tańce. Zabawy z wodą i lodem bardzo podobały się naszym odkrywcom, jesteśmy przekonani, że to nie koniec naszych eksperymentów i badań.

...