"Słowiki" i "Wietrzyki"

Wizyta dzieci z Berlina

Elżbieta Kowalska |
30/
5
/2019

30 maja nasze przedszkole gościło dzieci i nauczycieli ze szkoły z Berlina. Goście odwiedzili również  grupę „Słowików” i „Wietrzyków”, gdzie podczas zabaw zarówno dzieci młodsze jak i starsze prezentowały swoje umiejętności językowe. Okazało się, że potrafimy się przywitać, przedstawić, liczymy po niemiecku, znamy kolory, części ciała i nasi goście z Niemiec doskonale nas rozumieją.

...