"Słowiki"

Wizyta funkcjonariuszki Staży Miejskiej

Elżbieta Kowalska |
17/
5
/2019

17 maja dzieci z grupy II uczestniczyły w bardzo ważnej lekcji bezpieczeństwa. Tego dnia odwiedzili nas strażnicy miejscy prezentując temat dotyczący zachowań w sytuacjach niebezpiecznych. Dzieci poznały numer alarmowy 112 i dowiedziały się w jaki sposób i kiedy z niego korzystać. Pogadanka w formie zabawy i ćwiczeń, dostarczyła wszystkim bardzo ważnej wiedzy, utrwaliła schematy zachowań w sytuacjach niebezpiecznych.

...