"Rzepki", "Samosie", "Cudaczki", "Ptaszki"

Wizyta funkcjonariuszek Straży Miejskiej

Elżbieta Kowalska |
22/
5
/2019

22 maja dzieci z grup „Rzepki”, „Samosie”, „Cudaczki” i „Ptaszki” uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z przedstawicielami Straży Miejskiej. Podczas zajęć, dzieci dowiedziały się czym zajmuje się Straż Miejska, jak wyglądają oznaczenia na mundurze i czapce; poznały zasady bezpiecznego zachowania: na drodze, placu zabaw, w sklepie, domu i przedszkolu. Dzieci utrwaliły numery alarmowe oraz ćwiczyły prawidłowe zachowania w przypadku ataku agresywnego psa. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał upominek – pieczątkę z numerem alarmowym. Dziękujemy!

...