"Figielki"

Wizyta funkcjonariuszki Straży Miejskiej

Elżbieta Kowalska |
17/
5
/2019

Jak reagować kiedy ktoś potrzebuje pomocy? Którą ze służb powiadomić? Jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową? Podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy grupa IV miała możliwość się nauczyć 17 maja, podczas spotkania z przedstawicielką Straży Miejskiej.

Dzieci miały okazję poznać podstawowe zasady bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ułożenia do pozycji bocznej osoby nieprzytomnej oraz dowiedziały się, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.

Wszystko zostało przećwiczone na fantomie. Przypomnieliśmy sobie również numery telefonów do straży pożarnej, pogotowia i policji.

Wszyscy mali ratownicy, którzy wzięli udział w warsztatach – dostali na koniec kolorowankę. Wierzymy, że nasze dzielne przedszkolaki, w razie potrzeby – będą potrafiły bez lęku pomagać osobom potrzebującym!

...